Chcete nám pomoci?
Podpořte nás!

Vaše finanční podpora Adam dětem citelně určuje počet a kvalitu projektů pro hospitalizované děti.
Finanční dar anebo trvalý příkaz k úhradě na účet Adam dětem:

421 0001 421 / 6800

Interiérové zkrášlení a přestavba lůžkového oddělení Klinika dětské ORL, Dětská nemocnice při FN Brno + vnitřní vybavení dětské herny42 00 42 1975 / 6800

Finanční podpora aktivit, plánů, akcí, zázemí Adam dětem. Vaši podporu potřebujeme, nebo dlouhodobou finanční participaci, abychom jako každý rok, pomohli také tisícovce dětí (hospitalizace, handicap)

Adam dětem je registrován Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, dne 3.10.2007, pod čj. VS/1-1/68 902/07-R