Účel organizace Adam dětem

S pomocí odborníků a profesionálů utváříme barevná útulná prostředí pro děti v nemocnicích. Úspěšně pracujeme i s většími rekonstrukcemi nemocnic, které umíme proměnit ve slušivé veselé Kliniky. Vše v proudu nejmodernějších trendů, aby se malý pacient po dobu své hospitalizaci cítil velmi dobře. Barevným dětským interiérem se snažíme minimalizovat rušivé vlivy spojené s nemocničním prostředím. Takto se snažíme eliminovat bolest a strach z léčby a samotné hospitalizace. Utváříme z nehostinného prostředí nemocnic, příjemné nemocniční prostředí, které hospitalizované dítě umí rozesmát. Útulné prostředí totiž napomáhá, aby se zmírnil stres a bolest z nemoci, vše tak velmi ovlivňuje průběh léčby a samotné uzdravování.

Pestré prostředí v nemocnicích působí na dětskou psychiku tak, že napomáhá k úspěšnějšímu průběhu léčby a hojení. Dětský nemocniční interiér dokáže navodit a zanechat v malých pacientech pocit klidu a jistoty. Umí odstranit bariéry v komunikaci, a to jak s nemocným dítětem, tak také s jeho rodiči. Navozuje pocit důvěry.

Akce a projekty, které realizujeme významně usnadnily a usnadňují nemocným dětem průběh léčby v nemocnicích a uzdravování. Věnujeme se novorozenecké chirurgii a to ve Fakultní nemocnici Motol, Klinika dětské chirurgie, Oddělení vrozené vady. Podporujeme také dárcovství krve a prvodárcovství, a to ve spolupráci s Nemocnicí Hradec Králové, Transfuzní oddělení a s organizací Transfuzní společnost ČR, transplantační oblast a podpora těchto specializovaných registračních center.

--> --> -->